Odwołanie darowizny

Darowizna jest umową zawartą między 2 stronami. Jednak istnieją pewne odstępstwa od niej. Taką jedyną w swoim rodzaju umowę można zerwać w określonych okolicznościach i żądać zwrotu przedmiotu darowizny, w przypadku kiedy osobie obdarowanej udowodni się rażące naruszenie powinności wdzięczności, która należna jest darczyńcy.