Odszkodowanie a ZUS i podatek

Z reguły wszelkie odszkodowanie rozumiane są jako przychód. Jednak niektóre z nich mogą korzystać ze zwolnienia z podatku i od składek ZUS. Takie zwolnienia dotyczą m.in. odszkodowań wypłaconych byłym pracownikom z tytułu nieprawnego rozwiązania umowy. W takim przypadku sąd może orzec, w zależności od decyzji poszkodowanego pracownika, nakaz przywrócenia go do pracy bądź zasądzić wypłatę odszkodowania nie podlegającego składkom ZUS i zwolnionego od podatku.