Rejestracja pojazdu

Czy współwłasność pojazdu może stanowić przeszkodę w przypadku jego rejestracji? Rejestracja pojazdu jest czynnością administracyjną i nie jest bezpośrednio powiązana z faktem, że jest on współwłasnością kilku osób. Urząd rejestrujący pojazd musi poinformować wszystkich współwłaścicieli pojazdu o procesie rejestracji. Ocena czy współwłaściciel ma prawo do zażądania rzeczą wspólną nie leży w gestii urzędu przeprowadzającego rejestrację.