DOFINANSOWANIE NA EKSPORT

W tym roku rząd przeprowadził nabór wniosków o wsparcie fianansowe służące rozwojowi eksportu, umacnianiu marki za granicą oraz zwiększenia sprzedaży za granicą. Wsparcie było przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają aktualny plan rozwoju eksportu (nie starszy niż 1 rok do dnia złożenia wniosku) oraz których sprzedaż zagraniczna stanowiła do 30% całościowej sprzedaży.