Wątpliwe praktyki w akwizytorów

Tylko w 2011 roku rzecznik konsumentów otrzymał ponad 30,000 skarg bezpośrednio związanych z działalnością akwizytorów. Konsumenci, w tym w znacznej części seniorzy, narzekają przede wszystkim na:
– niejasne zasady i ukryte koszty windykacji w przypadku niedokonania płatności. Niektóre firmy składają konsumentom wizytę windykacyjną, której koszt wynosi nawet 300 PLN.
– brak informacji lub informacje podane zawile lub wydrukowana małą czcionką w kwestii praw konsumenta do odstąpienia od umowy
– unikanie przez akwizytorów wydania dokumentacji potwierdzającej zawartą transakcję.