Gratis a VAT

Opodatkowanie podatkiem VAT jest konieczne w przypadku:

a) odpłatnej dostawy towarów lub usług w Polsce

b) importu oraz eksportu

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów i usług

Jeśli przedsiębiorca dostanie w rabacie część towarów bezpłatnie po jego stronie nie powstaje obowiązek podatkowy.

Promocyjna cena a reklamacja

Sklepy sprzedające towary po obniżonej cenie nie mają prawa odmowy przyjęcia reklamacji tłumacząc się obniżoną ceną produktu. Zakup produktu w cenie promocyjnej nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do reklamacji. Konsument nadal zachowuje prawo do reklamacji produktu, jeśli powstanie wada.