Promocyjna cena a reklamacja

Sklepy sprzedające towary po obniżonej cenie nie mają prawa odmowy przyjęcia reklamacji tłumacząc się obniżoną ceną produktu. Zakup produktu w cenie promocyjnej nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do reklamacji. Konsument nadal zachowuje prawo do reklamacji produktu, jeśli powstanie wada.