JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 50.000 EURO

Podatnicy w ich pierwszym roku działalności oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Maksymalna dopuszczalna wartość zakupionego środka trwałego wynosi 50.000 euro, czyli w roku 2012 205.000 zł (kurs euro 4,1020 zł NBP z dnia 1-10-2012). Mali podatnicy to podatnicy których sprzedaż nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro czyli 4.922.000 zł w 2012r. Pamiętajmy jednak, że jednorazowa amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych.

Kiedy występuje podróż służbowa

 

Podróż służbowa występuje kiedy pracownik wykonuje zadania wyznaczone przez pracodawcę w innym poza miejscem wykonywania pracy lub poza siedzibą firmy. Miejsce pracy jest określone przede wszystkim w umowie zawartej z pracownikiem. Podróż służbowa nie występuje jeśli pracownik przemieszcza się miedzy miejscami określonymi w umowie. W takim przypadku pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia związane z podróżą służbową, np. diety. Wspomniane warunki nie dotyczą jednak zawodowych kierowców, w przypadku których każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy w celu dostarczenia produktów jest uznawany za podróż służbową.

Umowa o zakazie konkurencji

Wydatki na opłacenie odszkodowania na rzecz byłego pracownika z tytułu utrzymania tajemnicy służbowej oraz nieświadczenia usług firmom konkurencyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów. Służą one ochronie informacji o firmie oraz zabezpieczają przed powstaniem szkody ze strony konkurencji.

Vat od poczęstunku klienta

Jak wskazuje ustawa o VAT (art. 86) od zakupu towarów lub usług, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej, można odliczyć VAT. Z tego wynika, że od wydatków na zakup kawy i herbaty podawanej klientom podczas spotkania, można odliczyć VAT. Pozostaje jeszcze kwestia VATu należnego, którego naliczenie powinno mieć miejsce m.in. podczas bezpłatnego przekazania zakupionych produktów, jednakże takie postępowanie jest uzasadnione tylko w przypadku zużytkowania lub przekazania towarów i usług na cele osobiste pracodawcy, jego pracowników oraz wspólników, ale nie klientów.