Umowa o zakazie konkurencji

Wydatki na opłacenie odszkodowania na rzecz byłego pracownika z tytułu utrzymania tajemnicy służbowej oraz nieświadczenia usług firmom konkurencyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów. Służą one ochronie informacji o firmie oraz zabezpieczają przed powstaniem szkody ze strony konkurencji.