Kiedy występuje podróż służbowa

 

Podróż służbowa występuje kiedy pracownik wykonuje zadania wyznaczone przez pracodawcę w innym poza miejscem wykonywania pracy lub poza siedzibą firmy. Miejsce pracy jest określone przede wszystkim w umowie zawartej z pracownikiem. Podróż służbowa nie występuje jeśli pracownik przemieszcza się miedzy miejscami określonymi w umowie. W takim przypadku pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia związane z podróżą służbową, np. diety. Wspomniane warunki nie dotyczą jednak zawodowych kierowców, w przypadku których każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy w celu dostarczenia produktów jest uznawany za podróż służbową.