JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 50.000 EURO

Podatnicy w ich pierwszym roku działalności oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Maksymalna dopuszczalna wartość zakupionego środka trwałego wynosi 50.000 euro, czyli w roku 2012 205.000 zł (kurs euro 4,1020 zł NBP z dnia 1-10-2012). Mali podatnicy to podatnicy których sprzedaż nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro czyli 4.922.000 zł w 2012r. Pamiętajmy jednak, że jednorazowa amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych.