Koszty przesyłki zwrotnej

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy zakupionej przez internet. Na odstąpienie ma 10 dni. Jeśli przyczyną odstąpienia jest niezgodność towaru z zawartą umową lub jego wady, sprzedający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Jeśli jednak towar jest nieuszkodzony a zwyczajnie nie podoba się kupującemu, to na tym ostatnim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej.

Odliczanie składki ubezpieczeniowej

Podatnik przebywający na urlopie bezpłatnym przez pół roku, opłacał dobrowolną składkę zdrowotną. Może być ona odliczona od podatku w zeznaniu rocznym za 2012r. Maksymalnie można odliczyć 7,75% podstawy składki zdrowotnej, niezależnie czy jest ona dobrowolna czy nie. Podatnik musi mieć dowody na poniesienie tego wydatku.

Koniec z opłatą recyklingową?

Wszystko wskazuje na to, że ograniczona zostanie opłata recyklingowa. Do tej pory każdy sprowadzający używany pojazd zza granicy, było zobowiązany do uiszczenia 500 zł opłaty recyklingowej. Opłata ta będzie zniesiona w przypadku osób fizycznych sprowadzających samochód na własny użytek.

Wybór formy opodatkowania do 21.01-2013r.

Przedsiębiorcy kontynuujący działalność gospodarczą rozpoczętą w poprzednich latach, mają obowiązek dokonać ewentualnych zmian formy opodatkowania zazwyczaj do 20 stycznia. W tym roku 20 stycznia przypada w niedzielę, dlatego wniosek o zmianę formy opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) mogą złożyć do poniedziałku 21.01.2013r. Niezłożenie oświadczenia o formie opodatkowania oznacza, że podatnika będzie nadal obowiązywać forma opodatkowania stosowana w zeszłym roku.

Prawo do zasiłku chorobowego

Nieobecności pracownika zarówno objęte prawem do wynagrodzenia chorobowego jak i pozbawione prawa do wynagrodzenia ( np. kiedy nieobecność została spowodowana spożyciem alkoholu lub będąca skutkiem dokonanego przez pracownika przestępstwa – art. 14-17 ustawy zasiłkowej) są sumowane w obrębie roku kalendarzowego. Pracownicy poniżej 50 roku życia nabywają prawo do zasiłku chorobowego wypłaconego przez ZUS dopiero po upływie 33 dni choroby (objętych zazwyczaj wynagrodzeniem chorobowym). Pracownicy od 50 roku życia nabywają prawo do zasiłku od ZUS już po upływie 14 dni choroby. Jeśli pracownik kończy w danym roku kalendarzowym 50 lat, w czasie tego roku prawo do zasiłku występuje nadal po 33 dniach choroby, dopiero w następnym roku przejdzie na system zasiłku od 15-tego dnia choroby.

Limit 6,000zł a wykup samochodu

W roku 2013 podobnie jak w poprzednim roku podatnik ma prawo odliczyć maksymalnie 60% podatu VAT z faktur leasingowych dla samochodów osobowych do 3,5 tony. Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 6,000 zł w całym okresie użytkowania samochodu. Po zakończeniu umowy leasingu podatnik w ostatniej fakturze wykupuje samochód. Mimo, że kwota odliczeń z faktur leasingowych osiągnęła już 6,000 zł, można odliczyć także 60% VAT-u z ostatniej faktury, ponieważ wykup samochodu osobowego traktowany jest jako odrębną transakcję.