Limit 6,000zł a wykup samochodu

W roku 2013 podobnie jak w poprzednim roku podatnik ma prawo odliczyć maksymalnie 60% podatu VAT z faktur leasingowych dla samochodów osobowych do 3,5 tony. Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 6,000 zł w całym okresie użytkowania samochodu. Po zakończeniu umowy leasingu podatnik w ostatniej fakturze wykupuje samochód. Mimo, że kwota odliczeń z faktur leasingowych osiągnęła już 6,000 zł, można odliczyć także 60% VAT-u z ostatniej faktury, ponieważ wykup samochodu osobowego traktowany jest jako odrębną transakcję.