Prawo do zasiłku chorobowego

Nieobecności pracownika zarówno objęte prawem do wynagrodzenia chorobowego jak i pozbawione prawa do wynagrodzenia ( np. kiedy nieobecność została spowodowana spożyciem alkoholu lub będąca skutkiem dokonanego przez pracownika przestępstwa – art. 14-17 ustawy zasiłkowej) są sumowane w obrębie roku kalendarzowego. Pracownicy poniżej 50 roku życia nabywają prawo do zasiłku chorobowego wypłaconego przez ZUS dopiero po upływie 33 dni choroby (objętych zazwyczaj wynagrodzeniem chorobowym). Pracownicy od 50 roku życia nabywają prawo do zasiłku od ZUS już po upływie 14 dni choroby. Jeśli pracownik kończy w danym roku kalendarzowym 50 lat, w czasie tego roku prawo do zasiłku występuje nadal po 33 dniach choroby, dopiero w następnym roku przejdzie na system zasiłku od 15-tego dnia choroby.