Wybór formy opodatkowania do 21.01-2013r.

Przedsiębiorcy kontynuujący działalność gospodarczą rozpoczętą w poprzednich latach, mają obowiązek dokonać ewentualnych zmian formy opodatkowania zazwyczaj do 20 stycznia. W tym roku 20 stycznia przypada w niedzielę, dlatego wniosek o zmianę formy opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) mogą złożyć do poniedziałku 21.01.2013r. Niezłożenie oświadczenia o formie opodatkowania oznacza, że podatnika będzie nadal obowiązywać forma opodatkowania stosowana w zeszłym roku.