Koszty przesyłki zwrotnej

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy zakupionej przez internet. Na odstąpienie ma 10 dni. Jeśli przyczyną odstąpienia jest niezgodność towaru z zawartą umową lub jego wady, sprzedający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Jeśli jednak towar jest nieuszkodzony a zwyczajnie nie podoba się kupującemu, to na tym ostatnim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej.