Pomoc przy sporządzaniu testamentu

Testator, czyli osoba sporządzająca testament, często boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego prawo przewiduje możliwość pomocy testatorowi w kwestii sporządzenia testamentu. Testament musi być napisany w całości własnoręcznie, nie może to być wydruk z komputera jedynie opatrzony opisem. Wymóg ten ma na celu zapewnienie autentyczności testamentu. Zdecydowanie łatwiej jest sfałszować sam podpis testatora niż całą treść testamentu. Jeśli testator ma problemy z utrzymaniem długopisu, osoby, które asystują mu w sporządzeniu testamentu mogą nawet podtrzymywać jego rękę. Nie mogą one jednak kierować jego ręką i pisać za testatora. Aby upewnić się, że testament nie będzie podważony ze względu na błędy podczas jego wykonania, warto skorzystać z pomocy notariusza. Cena sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego to 50 PLN + VAT.