Brak interpretacji

Jeśli podatnik zwróci się do organu podatkowego o wydanie interpretacji, powinna ona być wydana niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Po upływie tego terminu w przypadku nie otrzymania interpretacji uznaje się, że została ona zaakceptowana bez zastrzeżeń. Zatem opóźniona interpretacja uznaje się jako w pełni akceptujące prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Info: biuro rachunkowe Poznań