Faktury wystawiane po likwidacji firmy nie stanowią kosztu

Żona przedsiębiorcy prowadzącego cukiernia wystąpiła zapytaniem do urzędu skarbowego czy faktury dokumentujące zakup energii elektrycznej przypadająca na okres lipca i sierpnia 2012 mogą być zaliczone do kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
Zwykle zakup energii stanowi koszt przedsiębiorcy, ale nie można uznać go za koszt jeśli faktura została wystawiona z datą po likwidacji działalności gospodarczej. W przytoczonym przykładzie właściciel firmy cukierniczej zmarł we wrześniu 2012 i mimo że faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej dotyczy miesięc, w których działalność nadal była prowadzona ( lipiec i sierpień 2012), późniejsza data jej wystawienia (13 września 2012) uniemożliwia zaliczenia jej do kosztów. Źródło dochodów, który był powiązany z kosztami nie istniało już w momencie wystawienia faktury.
Biuro rachunkowe Poznań nie może zaliczyć tego wydaku do kosztów prowadzenia działalności gospodaraczej.