Sprzedaż zagraniczna

Sprzedaż wyrobów polskiego producenta za granicą wiąże się z koniecznością opodatkowania przychodu. Czy należy ten dochód opodatkować w Polsce czy w kraju, w którym dokonano sprzedaży? Jeżeli Polska podpisała z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązek podatkowy w większości przypadków powstanie w Polsce. Jedynie jeśli w kraju zagranicznym istnieje „zakład” (definiowany jako stała placówka pośrednicząca w prowadzeniu całości lub części działalności) dochody osiągnięte przy pomocy tego zakładu powinny być opodatkowane za granicą.

W krajach, które nie podpisały z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z reguły opodatkowane są w tych krajach.