Wszystkie wpisy, których autorem jest Agusiak

Sprzedaż zagraniczna

Sprzedaż wyrobów polskiego producenta za granicą wiąże się z koniecznością opodatkowania przychodu. Czy należy ten dochód opodatkować w Polsce czy w kraju, w którym dokonano sprzedaży? Jeżeli Polska podpisała z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązek podatkowy w większości przypadków powstanie w Polsce. Jedynie jeśli w kraju zagranicznym istnieje „zakład” (definiowany jako stała placówka pośrednicząca w prowadzeniu całości lub części działalności) dochody osiągnięte przy pomocy tego zakładu powinny być opodatkowane za granicą.

W krajach, które nie podpisały z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z reguły opodatkowane są w tych krajach.

NIP z kreskami czy bez?

Kiedy sklep meblowy Poznań otrzymał identyfikacji podatkowej był on podzielony kreskami. Układy cyfr i kresek pozwalał na odróżnienie nipu nadawanego osobą fizycznym od numeru identyfikacji podatkowej pozostałych podmiotów. Sklep meblowy poznań jako spółka jawna otrzymał numer nip formie: 999-99-99-999 w odróżnieniu od osoby fizycznej której NIP wyglądał następująco: 999-999-99-99. Po zmienia przepisów nie ma już obowiązku rozdzielania cyfr za pomocą kresek. Przed marcem 2013 podatnicy mieli obowiązek umieszczania na fakturach numeru identyfikacji podatkowej zawierającego dzielniki a obecnie mogą ja stosować lub nie. W obecnym brzmieniu przepisów numer nip jest zdefiniowany jako ciąg dziesięciu cyfr, w odpowiedniej kolejności. Wstawienie kresek oddzielających nie ma najmniejszego znaczenia, jednak nowe numery nip nadawany obecnie przedsiębiorcą nie posiadają dzielników.
W praktyce większość przedsiębiorców preferuje korzystanie z kresek. Ułatwia to pisanie dziesięciu cyfr poprawnie. Stosowane są także spacji oddzielające ciąg trzech lub dwóch cyfr, co także ułatwią unikanie błędów. Każda z tych metod jest akceptowana przez urzędy skarbowe. Jedyną ważną rzeczą wartą uwagi jest to aby dopilnować poprawnej kolejności opisywany literek.

Faktury wystawiane po likwidacji firmy nie stanowią kosztu

Żona przedsiębiorcy prowadzącego cukiernia wystąpiła zapytaniem do urzędu skarbowego czy faktury dokumentujące zakup energii elektrycznej przypadająca na okres lipca i sierpnia 2012 mogą być zaliczone do kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
Zwykle zakup energii stanowi koszt przedsiębiorcy, ale nie można uznać go za koszt jeśli faktura została wystawiona z datą po likwidacji działalności gospodarczej. W przytoczonym przykładzie właściciel firmy cukierniczej zmarł we wrześniu 2012 i mimo że faktura dokumentująca zakup energii elektrycznej dotyczy miesięc, w których działalność nadal była prowadzona ( lipiec i sierpień 2012), późniejsza data jej wystawienia (13 września 2012) uniemożliwia zaliczenia jej do kosztów. Źródło dochodów, który był powiązany z kosztami nie istniało już w momencie wystawienia faktury.
Biuro rachunkowe Poznań nie może zaliczyć tego wydaku do kosztów prowadzenia działalności gospodaraczej.

Brak interpretacji

Jeśli podatnik zwróci się do organu podatkowego o wydanie interpretacji, powinna ona być wydana niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Po upływie tego terminu w przypadku nie otrzymania interpretacji uznaje się, że została ona zaakceptowana bez zastrzeżeń. Zatem opóźniona interpretacja uznaje się jako w pełni akceptujące prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Info: biuro rachunkowe Poznań

Pomoc przy sporządzaniu testamentu

Testator, czyli osoba sporządzająca testament, często boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego prawo przewiduje możliwość pomocy testatorowi w kwestii sporządzenia testamentu. Testament musi być napisany w całości własnoręcznie, nie może to być wydruk z komputera jedynie opatrzony opisem. Wymóg ten ma na celu zapewnienie autentyczności testamentu. Zdecydowanie łatwiej jest sfałszować sam podpis testatora niż całą treść testamentu. Jeśli testator ma problemy z utrzymaniem długopisu, osoby, które asystują mu w sporządzeniu testamentu mogą nawet podtrzymywać jego rękę. Nie mogą one jednak kierować jego ręką i pisać za testatora. Aby upewnić się, że testament nie będzie podważony ze względu na błędy podczas jego wykonania, warto skorzystać z pomocy notariusza. Cena sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego to 50 PLN + VAT.

Koszty przesyłki zwrotnej

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy zakupionej przez internet. Na odstąpienie ma 10 dni. Jeśli przyczyną odstąpienia jest niezgodność towaru z zawartą umową lub jego wady, sprzedający zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. Jeśli jednak towar jest nieuszkodzony a zwyczajnie nie podoba się kupującemu, to na tym ostatnim spoczywa obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej.

Odliczanie składki ubezpieczeniowej

Podatnik przebywający na urlopie bezpłatnym przez pół roku, opłacał dobrowolną składkę zdrowotną. Może być ona odliczona od podatku w zeznaniu rocznym za 2012r. Maksymalnie można odliczyć 7,75% podstawy składki zdrowotnej, niezależnie czy jest ona dobrowolna czy nie. Podatnik musi mieć dowody na poniesienie tego wydatku.

Koniec z opłatą recyklingową?

Wszystko wskazuje na to, że ograniczona zostanie opłata recyklingowa. Do tej pory każdy sprowadzający używany pojazd zza granicy, było zobowiązany do uiszczenia 500 zł opłaty recyklingowej. Opłata ta będzie zniesiona w przypadku osób fizycznych sprowadzających samochód na własny użytek.

Wybór formy opodatkowania do 21.01-2013r.

Przedsiębiorcy kontynuujący działalność gospodarczą rozpoczętą w poprzednich latach, mają obowiązek dokonać ewentualnych zmian formy opodatkowania zazwyczaj do 20 stycznia. W tym roku 20 stycznia przypada w niedzielę, dlatego wniosek o zmianę formy opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) mogą złożyć do poniedziałku 21.01.2013r. Niezłożenie oświadczenia o formie opodatkowania oznacza, że podatnika będzie nadal obowiązywać forma opodatkowania stosowana w zeszłym roku.

Prawo do zasiłku chorobowego

Nieobecności pracownika zarówno objęte prawem do wynagrodzenia chorobowego jak i pozbawione prawa do wynagrodzenia ( np. kiedy nieobecność została spowodowana spożyciem alkoholu lub będąca skutkiem dokonanego przez pracownika przestępstwa – art. 14-17 ustawy zasiłkowej) są sumowane w obrębie roku kalendarzowego. Pracownicy poniżej 50 roku życia nabywają prawo do zasiłku chorobowego wypłaconego przez ZUS dopiero po upływie 33 dni choroby (objętych zazwyczaj wynagrodzeniem chorobowym). Pracownicy od 50 roku życia nabywają prawo do zasiłku od ZUS już po upływie 14 dni choroby. Jeśli pracownik kończy w danym roku kalendarzowym 50 lat, w czasie tego roku prawo do zasiłku występuje nadal po 33 dniach choroby, dopiero w następnym roku przejdzie na system zasiłku od 15-tego dnia choroby.